Zdenka

Zdenka je prehrambena kompanija sa veoma dugom tradicijom, još od 1897. godine u proizvodnji sireva. Brend Zdenka postao je generičko ime za celu kategoriju topljenih sireva u trouglićima. Odlikuje ih visok kvalitet potvrđen brojnim sertifikatima koje poseduju i dugogodišnjom lojalnošću potrošača. 

Link do sajta: zdenka.hr