Društvena odgovornost

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Društvena odgovornost je prisutna u svim segmentima našeg poslovanja, u celom lancu vrednosti, tako da je za nas veoma bitan odnos sa zaposlenima, naš uticaj na životnu sredinu i kao i na društvene uslove uopšte.

ODNOS SA ZAPOSLENIMA

Svesni smo da prosperitet kompanije zavisi od njenih zaposlenih te smo razvili sistem praćenja i razvoja karijera zaposlenih, kao i sistem nagrađivanja i povlastica. Podstičemo zaposlene na otvorenu komunikaciju kao i na slobodno iznošenje ideja koje mogu podstaći razvoj naše kompanije.

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

Jedan od najviših ciljeva je svakodnevno angažovanje na sprečavanju nezgoda, povreda i bolesti vezanih za radno okruženje kao i zaštita svih zaposlenih i poslovnih partnera koji su uključeni u lanac vrednosti naše kompanije.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Opredelili smo se za kontinuirano očuvanje, zaštitu i unapređenje kvaliteta životne sredine i zato redovno planiramo i sprovodimo aktivnosti koje za cilj imaju značajne ekonomske, društvene i održive rezultate. U skladu sa prethodno navedenim sarađujemo sa Sekopakom, jer smo ekološki svesna i odgovorna kompanija.

Kontaktirajte nas za saradnju